DevOps: de essentie in vijf minuten

Als we het hebben over DevOps, dan verwijzen we in de sector voor IT-ontwikkeling naar een reeks activiteiten die de nadruk leggen op samenwerking en communicatie tussen specialisten in softwareontwikkeling en softwareoperaties. Modewoord, ‘containerbegrip’ of paradigmaverschuiving? Alles over DevOps in slechts vijf minuten!

DevOps?

DevOps, in 2009 in België bedacht door IT-specialist Patrick Debois, is een beweging die twee beroepen wil samenbrengen: de ontwikkelaar (Dev) enerzijds en de systeem- en architectuurbeheerder (Ops) anderzijds. De term DevOps is ontstaan uit de combinatie van ‘development’ en ‘operations’, met als doel een betere communicatie tussen beide teams te bevorderen. DevOps streeft naar het creëren van een cultuur en omgeving waarin het ontwerpen, testen en vrijgeven van software snel, frequent en efficiënt kan gebeuren.

DevOps is dus niet enkel een methodologie, het is een echte werkfilosofie en een collaboratief proces van continue verbetering.

Let op: in sommige kleinere structuren probeert men deze twee profielen te bundelen met als doel applicaties beter te ontwerpen en productiever te zijn. Dat kan, maar de taal van een DevOps-ingenieur dient meer om de link te leggen tussen de twee domeinen. Anders dus dan een soort Zwitsers zakmes dat alles aankan.

Hoe is DevOps ontstaan?

De opgang van DevOps hangt samen met het groeiende succes van softwareontwikkeling in agile-modus, wat bedrijven heeft verplicht om applicaties sneller en met een hogere frequentie te verzenden. Aangezien bedrijven een manier zochten om de beperkingen te omzeilen die gepaard gaan met de beheer van nieuwe versies, drong het ontwikkelen van processen die de integratie en levering automatiseren zich op.

De voorbije jaren hebben ontwikkelings- en operationele teams hun manier van werken aanzienlijk moeten verbeteren. Vandaag groeit de behoefte om deze twee teams opnieuw op elkaar af te stemmen. De DevOps-beweging is geboren en speelt voortdurend in op die nood aan bijsturing. DevOps ligt aan de basis van een filosofie die de manier waarop IT-professionals de stabiliteit en het functioneren van het systeem dat ze beheren, volledig omgooit, net als hun eigen rol in de flow van toegevoegde waarde, van begin tot eind. Cloudcomputing en SDN-softwarenetwerken (software-defined networking) zijn twee elementen die het neerhalen van de silo’s tussen ontwikkelings- en operationele teams hebben versneld.

DevOps is dus uitgegroeid tot een transversale discipline waarbij alle stakeholders van het bedrijf rond een ontwikkelingsproject worden samengebracht.

Wat is de voornaamste doelstelling van DevOps?

De voornaamste doelstelling van DevOps is het integreren van de automatisering en het sturen van alle stadia van de ontwikkelingscyclus van software, van de integratie tot de implementatie en het beheer van infrastructuren, via de testfases en de bewerking. DevOps is gericht op het verkorten van ontwikkelingscycli, het verhogen van de frequentie van implementaties en het garanderen van betrouwbare nieuwe versies. Het leunt tegelijk ook dichter aan bij de bedrijfsdoelen.

Waarom DevOps?

Door samenwerking tussen ontwikkelaars (Dev) en de IT-productieverantwoordelijken (Ops) te stimuleren, streeft DevOps naar een efficiëntere digitale ervaring voor softwaregebruikers, zowel werknemers als klanten. De software is de facto efficiënter, omdat er al vanaf de programmeerfase rekening wordt gehouden met de productiebeperkingen van IT. Hij genereert ook minder bugs en veiligheidslekken.

Continue verbetering

Na implementatie van de applicaties, blijven systeembeheerders en ontwikkelingsteams samenwerken. Hun doelstelling: elk probleem oplossen dat zich zou kunnen voordoen met betrekking tot de software, zowel problemen die afkomstig zijn van de applicatie zelf of door de afhankelijkheid van andere lagen van het informatiesysteem (applicatieserver, fysieke server, cluster,…). Ook hier is de samenwerking van beide partijen volkomen logisch. Incidenten worden sneller opgelost. De uitdaging van DevOps bestaat er dus in om de gebruikerstevredenheid te verbeteren.

Belangrijkste voordelen van DevOps

De DevOps-beweging brengt veel principes en best practices samen die door IT-organisaties van elke omvang (intern of extern) kunnen worden overgenomen. Al die ervaringen hebben geleid tot een aanpak die gericht is op het verbeteren van de manier waarop IT waarde levert aan zijn klanten.

De gecertificeerde DevOps-professionals realiseren die doelstelling dankzij een betere communicatie en samenwerking tussen de IT-teams en dankzij een betere integratie van de technieken, processen en mensen.

Belangrijkste voordelen van DevOps:

  • een kwaliteitsverbetering van de code, de producten en de diensten (minder anomalieën, hogere success rate bij veranderingen, enz.);
  • meer efficiëntie (bijvoorbeeld een optimalisatie van de tijd die uitgetrokken wordt voor activiteiten die toegevoegde waarde opleveren, een ongeziene toegevoegde waarde voor de klant);
  • een kortere time-to-market;
  • een betere afstemming tussen IT en de businesslines;
  • een snellere en frequentere release van kleinere versies;
  • een grotere productiviteit en een hogere tevredenheid bij zowel klanten als personeelsleden;
  • minder risico’s en minder stappen terug;
  • lagere kosten op termijn.

Uitdagingen voor DevOps

DevOps is geen methode of een procesverandering. Het vereist wel een andere organisatiecultuur. Een echte uitdaging, want de tegenstrijdige doelstellingen van IT-afdelingen bemoeilijken die verandering van cultuur. Operationele teams zijn immers op zoek naar stabiliteit, terwijl ontwikkelaars frequente veranderingen vragen, en de testers zijn er om de risico’s tot een minimum te beperken. Samenwerking en slimme integratie van deze teams zijn de belangrijkste uitdagingen voor de implementatie van DevOps in een organisatie.

Welke zijn de gewenste profielen?

Doordat bedrijven inzetten op een klantgerichte ontwikkeling en steeds meer kiezen voor DevOps, zoeken ze ook meer en meer naar profielen met DevOps-skills (de combi van ontwikkelaar én systeemingenieur). In 2018 onthulde een onderzoek van RégionsJob dat DevOps tot de top 3 van knelpuntberoepen behoort in de Europese IT-sector. Een echte DevOps-opleiding bestaat weliswaar niet, maar IT-ingenieurs die op de DevOps-trein springen hebben een mooie toekomst in het verschiet.